Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

Czcionka:

STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNEJ STAROŚCI"

W OSTRÓWKU

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku utworzony został na podstawie Uchwały Nr VII/48/90 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 1990 roku. Szczegółowy zakres działań Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku określa Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/212/1998 Rady Gminy w Łochowie z dnia 15 kwietnia 1998 roku. Zadania Domu wskazuje § 9 Statutu, w myśl zapisów którego Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych.

Działalność Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku regulują następujące akty normatywne:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej

  3. Statut Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku

  4. Regulamin Organizacyjny Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” posiada 34 miejsca dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn). Dom jest samorządową jednostką budżetową nadzorowaną przez Burmistrza Łochowa. Dom zapewnia całodobową opiekę i wsparcie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

Dom świadczy usługi w zakresie:

1. Potrzeb bytowych zapewniając:

- miejsce zamieszkania (pokoje 3-osobowe)

- wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych

- wyposażenie w niezbędną odzież, obuwie, oraz środki czystości

2. Świadczeń opiekuńczych polegających na:

 

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

 

- pielęgnacji

 

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

 

3. Świadczeń wspomagających polegających na:

 

- umożliwieni udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji

 

- umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych

 

- stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną

 

i społecznością lokalną.

 

 

 

Zegar

Imieniny

Pogoda

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki